HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 16 maart 2006
Pas op met grapjes
Het gaat in de kerkdienst niet om de dominee, die moet daar dus ook niet centraal staan. ,,Pas op met leuke grapjes, pakkende anekdotes en flitsende beamers'', waarschuwt dr. Henk Bakker. Trendwatchende dominees, die precies weten wat er bij de consument leeft, zijn niet automatisch ook goede predikers. Dat zei dr. Henk Bakker, docent aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Ede, gisteren in Zeewolde tijdens een conferentie van de preekbeweging Passie voor Preken.

door Aldwin Geluk

ZEEWOLDE - Het gaat in de kerkdienst niet om de dominee, die moet daar dus ook niet centraal staan. ,,Pas op met leuke grapjes, pakkende anekdotes en flitsende beamers'', waarschuwt dr. Henk Bakker. Trendwatchende dominees, die precies weten wat er bij de consument leeft, zijn niet automatisch ook goede predikers. Dat zei dr. Henk Bakker, docent aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Ede, gisteren in Zeewolde tijdens een conferentie van de preekbeweging Passie voor Preken. ,,Je kunt je preek best plooien naar de trends van deze wereld, prima zelfs, maar ten diepste gaat het daar niet om'', aldus Bakker, daarmee reagerend op het pleidooi van trendwatcher Jaap Versluis om dominees beter te trainen in het trendwatchen. Versluis zei dat maandag in een interview in het Nederlands Dagblad en hield daarover gisteren in Zeewolde een toespraak.

Volgens Bakker zeggen trends lang niet alles over de 21ste-eeuwse mens. ,,De mens is meer dan de tot melkkoe gereduceerde consument, waarvoor hij tegenwoordig wordt versleten. Trendwatchers komen over het algemeen niet verder dan de oppervlakte'', aldus Bakker, die de ruim honderd deelnemers van de conferentie - predikanten en voorgangers uit allerlei kerken - er op wees dat de 'hoorder' van vandaag 'gelaagd' is. ,,Ieder mens heeft een diepe hunkering naar vervulling. De gemiddelde Nederlander weet dat alleen niet van zichzelf, die komt niet zo diep. Die schuift dit soort vragen liever vooruit, en schuift de tv nog wat dichterbij. Het huidige amusement is vaak verstolde verveling.''

Bij de kerk en bij predikanten ligt volgens Bakker de verantwoordelijkheid om daardoorheen te prikken. ,,Volgens God zitten de Nederlanders van de 21ste eeuw helemaal niet te wachten op animerende kerkdiensten. De kerkdienst moet niet ˇˇk amusement worden, waar mensen worden getrakteerd en vermaakt. Het gaat in de kerk namelijk niet om de bezoeker, maar om God. Dat is het eerste dat kerkgangers moeten leren.''

Predikanten moeten er volgens Bakker dan ook voor waken niet mee te gaan in de cultuur van amusement die het klimaat in Nederland lijkt te bepalen. ,,Als de predikant het goed doet, zal hij zelf achter het Woord terugtreden, zodat de hoorder zegt: 'dit gaat over mij'. Dit gaat in veel kerken verkeerd: daar staat de predikant te veel centraal.''

Bakker constateerde dat er ook in kerken een cultuur van vervlakking heerst. ,,Preken moeten steeds korter, compacter en sneller worden. Maar realiseer je wel dat door al die leuke grapjes, pakkende anekdotes en flitsende beamers de aandacht wordt afgeleid van de boodschap. Dat maakt mensen afhankelijk van de predikant, in plaats van het Woord.''

Dit pleidooi betekent overigens niet dat Bakker helemaal niet van fratsen houdt. Na een vraag uit de zaal of hij niet te streng is in zijn afwijzing van hedendaagse vormen, verduidelijkte hij zijn verhaal: ,,Ik wil geen wig drijven tussen de inhoud van de boodschap en de middelen die je gebruikt om die te verkondigen. In mijn kerk hebben we wel eens een hele muur van Jericho nagebouwd, die we tijdens de dienst hebben laten omvallen. Alle kerkgangers kregen een steen mee naar huis. Goede voorbeelden: prima, maar dan moet er ook ruimte zijn om veertig, vijfenveertig minuten te preken, om Úcht de Bijbel uit te leggen. Het gevaar is dat het een vaak onder het ander gaat lijden.''

En dat terwijl mensen juist gelegenheid nodig hebben zich te gaan herkennen in de bijbelverhalen waarover wordt gepreekt. ,,Voor identificatie is tijd nodig en stilte. Geen druk gedoe.''

Dat er in de maatschappij steeds meer aandacht is voor het gevoelsleven van mensen, en minder voor het rationele, het verstandelijke, ziet Bakker niet als aanleiding om de manier van preken in de kerk te veranderen. ,,De ratio is bezig aan een comeback. Het postmodernisme, dat het gevoel predikt, zal slechts een modegril blijken. Uiteindelijk wint het gezonde verstand het toch van het grillige gevoel.''

En dat komt goed uit, want ,,het verstand is de geschikste landingsplaats voor het evangelie'', aldus Bakker. ,,God werkt niet alleen in op ons gevoel maar ook op ons verstand. Waarom? Omdat Hij van ons instemming vraagt.''

»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
»
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
»
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
»
"Onze preekstoelen staan te hoog"
»
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
»
Preken met Geest en kracht
»
Eerste boek in de Passie voor Prekenreeks uitgereikt op de preekconferentie
»
Jongens, wat is een goede preek?
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
»
Mentoringdag over preken
»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
»
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
»
Johannes 3:16
»
Passie voor Preken naar Faculteit Leuven
»
Zes weken later: wat doe je met de cursus ?!
»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
»
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 KorintiŰrs 1:24)