HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 10 november 2007
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
Drs. Ron van der Spoel, motor achter de preekbeweging 'Passie voor preken' debatteert met dr. Kees Bregman, auteur van een proefschrift over de betekenis van poëzie en de taal van de preek. Inzet van het debat: Waar zoek je de bezieling? Waar moet de kracht van de verkondiging gezocht worden? In de bezieling van de voorganger of in de zorgvuldige verwoording van de preek? Bregman en Van der Spoel bestrijden elkaar met de middelen van de taal! (H.P. de Roest)

 

 

Op woensdag 14 november 2007  is er van 14.15 – 16.00 uur een Leids Dispuut! Plaats: Matthias de Vrieshof 2 (zaal 002) in Leiden.

 

Er zal gedebatteerd worden over de volgende stellingen:

 

1)      (CB) Preken worden gemaakt met woorden. De predikant als ‘dienaar van het Woord’ heeft zich daarom voortdurend te oefenen in de omgang met de taal (lezend, schrijvend, luisterend, sprekend en zwijgend). Dit is een gave van de Geest waarvoor hard gewerkt moet worden. Bezielde verkondiging wint aan zeggingskracht door zorgvuldige verwoording.

 

CONTRA  (RvdS): Preken is Gods Woord verbaal en non-verbaal doorgeven. De bezieling zit in het feit dat de prediker geraakt is door de boodschap van het Woord en ernaar verlangt deze boodschap doorgeven. Bezieling uit zich in bewogenheid. Bewogen mensen zijn gericht op het overbrengen van wat ze ontdekt, gezien of meegemaakt hebben.

 

 

2)      (CB) Een predikant die oor heeft voor de eigen (poëtische) zeggingskracht van de taal respecteert de hoorders in hun unieke relatie met God. De preek-als-gedicht beoogt een taal die raakt (aanspreekt), maar niet dwingt. Haar primaire doel is niet te getuigen of te overtuigen, maar uit te nodigen en te ‘lokken’. Zo’n preek tendeert naar  gebed. Zij helpt de hoorders op weg naar hun eigen antwoord op de aanspraak van Godswege.

 

CONTRA  (RvdS): Als de predikant niet de taal van de hoorders spreekt, zal zijn preek niet overkomen. Het gaat erom dat mensen de boodschap horen en doen. Dat doel is gebaat bij een heldere boodschap en duidelijke taal. Waar een preek getuigt of wil overtuigen kan de hoorder alsnog zelf beslissen. De predikant is geroepen om, met de woorden van Paulus, de hoorders te bewegen tot geloof, tot gehoorzaamheid, tot aanbidding.

 

 

3)      (CB) Een goede preek is persoonlijk. Wat een preek persoonlijk maakt, is niet zozeer presentatie en ethos van de prediker als wel dat de taal van de preek zo is vormgegeven dat daarin een gestalte – een levend tegenover – de hoorders tegemoet komt. Het verborgen presentie van Christus maakt de eenvoud van de preek.

 

CONTRA  (RvdS): Een goede preek is persoonlijk. Wat een preek persoonlijk maakt, is het spreken van hart tot hart, waarbij merkbaar wordt dat de prediker zelf ook aangesproken is door het Woord. De eenvoud van het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd is de manier waarop de levende Christus heel persoonlijk dichtbij komt.

 

 

4)      (CB) Wie zijn preek niet uitschrijft, raakt een keer uitgepraat.

 

      CONTRA  (RvdS): Wie z’n preek niet uitschrijft, (s)preekt eindelijk echt.

 

 

 

 

»
Theologie in dispuut
»
Download de stellingen
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
»
Preken met Passie: dé cursus om te leren preken van hart tot hart!
»
Pas op met grapjes
»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
»
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
»
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
»
"Onze preekstoelen staan te hoog"
»
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
»
Preken met Geest en kracht
»
Eerste boek in de Passie voor Prekenreeks uitgereikt op de preekconferentie
»
Jongens, wat is een goede preek?
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
»
Mentoringdag over preken
»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
»
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
»
Zes weken later: wat doe je met de cursus ?!
»
Passie voor Preken naar Faculteit Leuven
»
Johannes 3:16
»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)