HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 02 februari 2008
Passie voor Preken naar Faculteit Leuven
HEVERLEE - De Evangelische Theologische Faculteit in het Belgische Leuven gaat het onderzoek dat de beweging Passie voor Preken verricht naar de homiletiek (preekkunde), een wetenschappelijk kader bieden.


Bron: Nederlands Dagblad 1 februari 2008

De predikanten Jos Douma (vrijgemaakt-gereformeerd) en Ron van der Spoel (protestants), initiatiefnemers van de beweging, zijn benoemd als gasthoogleraar en gastdocent.

Dit heeft het bestuur van de academische faculteit gisteren besloten, na een positief advies van de universiteitsraad eerder deze maand. De rector van de Leuvense universiteit, prof. dr. Patrick Nullens, zei gisteren, dat Passie voor Preken ,,staat voor iets waarin wij onszelf sterk herkennen: een gerichtheid op het Woord en de nadruk op het belang van een persoonlijke geloofsbeleving.''

Douma, predikant in Haarlem, is de eerste vrijgemaakt-gereformeerde predikant die in Leuven een gasthoogleraarschap aanvaardt. Er zijn wel al enkele protestantse predikanten, onder wie prof. Jan Hoek en prof. Mart Jan Paul, aan de faculteit verbonden.

Volgens Douma heeft Passie voor Preken zelf het afgelopen jaar het accent verlegd van inspiratie naar bezieling en verdieping.

In Leuven hoopt de predikant een ,,spirituele homiletiek'' te ontwikkelen, die bruikbaar is voor Nederlandstalige predikanten en voorgangers in Nederland en BelgiŽ.

Opzet

Door de benoemingen in Leuven zal de opzet van Passie voor Preken veranderen. Volgens Van der Spoel blijven de website en de cursussen bestaan, maar zal de jaarlijkse conferentie en de publicatie van boeken vervallen.

Douma zegt dat de beweging zeker zal blijven bestaan, maar is het zoeken naar een werkbare vorm, nu Leuven in beeld is gekomen.

Missionair


De veranderingen bij Passie voor Preken vallen samen met de lancering door de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk, van een centrum voor prediking. Dit Areopagus-centrum wil protestantse predikanten begeleiden wervend (missionair) en tijdbetrokken (contextueel) te preken. Daaraan is volgens studiesecretaris drs. Wim Dekker een groeiende behoefte binnen de Protestantse Kerk.

Volgens Dekker, voorheen betrokken bij Passie voor Preken, begint de IZB met het centrum onder andere omdat via Passie voor Preken nauwelijks voorgangers uit de Gereformeerde Bond werden bereikt.

Passie voor Preken richt zich op een brede groep kerken en evangelische groepen en legt daarbij de nadruk op inspirerende en persoonlijke prediking.

»
Evangelische Theologische Faculteit Leuven
»
Homiletiek in Leuven
»
Veni Creator Spiritus
»
Preken is Prachtig
»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
»
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
»
Preken met Passie: dť cursus om te leren preken van hart tot hart!
»
Pas op met grapjes
»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
»
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
»
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
»
"Onze preekstoelen staan te hoog"
»
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
»
Preken met Geest en kracht
»
Eerste boek in de Passie voor Prekenreeks uitgereikt op de preekconferentie
»
Jongens, wat is een goede preek?
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
»
Mentoringdag over preken
»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
»
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 KorintiŽrs 1:24)