HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 25 mei 2009
Mentoringdag over preken
Op dinsdagmiddag 16 juni van 12.30 – 16.30 uur staat bij Willow Creek Nederland het thema ‘Hoe communiceer ik mijn preek’ centraal. Tijdens deze mentoringdag zijn in het middagprogramma Tim Schroeder uit Canada en Ron van der Poel (Passie voor Preken) te gast.

Tim is Senior Pastor van de Trinity Baptist Church in Kelowna. In deze gemeente besteedt hij de meeste tijd aan preken. Hij heeft zich nationaal ontwikkeld tot een expert in het overdragen van de Bijbelse boodschap en begeleidt veel predikanten in hun preken. Ron van der Spoel is deze middag als ‘sidekick’ aanwezig om de juiste vragen te stellen, waardoor de boodschap van Tim praktisch kan worden vertaald naar onze eigen Nederlandse setting.

Voor nog geen € 25,= ontvangt u een bijzondere leerzame middag met veel ruimte voor interactie en verwerking (incl. lunch, consumpties en materialen). Voor meer info en opgave ga naar: www.willowcreek.nl

 

Achtergrondinformatie over de sprekers

Tim Schroeder is de Senior Pastor van de Trinity Baptist Church, Kelowna (Canada). In de afgelopen twintig jaar heeft hij een centrale rol vervuld in de transformatie van een kleine, traditionele kerk naar een dynamische, missionaire kerk van ruim 1300 leden en 2400 bezoekers tijdens de diensten. Hij staat bekend als een spreker die de christelijke boodschap op een krachtige manier kan communiceren. In Canada behoort hij tot een van de topsprekers. Tim zal met ons stil staan bij de lessen die hij heeft geleerd en de principes die hij hanteert in het doorgeven van het Evangelie.

Tim: "Mijn onderwijs over Bijbelse communicatie is gebaseerd op vier ingrediënten. Aan de ene kant is er de tijdloze waarheid van Gods Woord en aan de andere kant staat de luisteraar. Daarnaast zijn er nog twee andere grootheden: JIJ (de prediker) en de Heilige Geest. In de kern gaat het bij het communiceren van de Bijbelse Boodschap om VERBINDING. Als prediker vorm JIJ de verbinding tussen het Levend Woord van God en de mensen. Over de interactie tussen deze vier aspecten wil ik graag met je nadenken en delen wat ik hiervan heb geleerd in de afgelopen jaren als prediker van Gods Woord".

 

Ron van der Spoel  is predikant binnen de Protestante Kerk in Nederland en bekend van de organisatie Passie voor Preken die hij in 2002 heeft opgericht. Sinds februari 2008 is de organisatie ondergebracht bij de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (Blg.), waar Ron ook aan is verbonden als gastdocent.

Passie voor Preken
wil voorgangers inspireren, motiveren en nieuwe wegen zoeken om Gods Woord in de kracht van de Geest overtuigend te verkondigen in de huidige cultuur. Hiervoor worden vier kenmerken van preken gehanteerd die naadloos aansluiten bij de uitgangspunten van het onderwijs van Tim Schroeder:

  • dichtbij het Woord: een heldere boodschap vanuit de Schrift voor het dagelijks leven
  • dichtbij de hoorder: een preekstijl die de hoorder boeit en meeneemt door dit Bijbelgedeelte
  • dichtbij de prediker: laat dat wat je verkondigt eerst zo door je heen gaan dat het een spreken van hart tot hart wordt
  • vol van Geest en kracht: overtuigd van de boodschap, bewogen met je hoorders en gedragen door Gods Geest spreek je als een bewogen getuige.


Middagprogramma

12.30- 13.30 Inchecken en lunch
13.30 - 15.00 Tim Schroeder en Ron van der Spoel
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.30 Tim Schroeder en Ron van der Spoel

Deelnemersprijzen

De prijzen voor het middagprogramma zijn inclusief materialen, lunches en consumpties.

Partners Willow Creek: € 19,=

Niet-partners Willow Creek:  € 24,=

Om aan te melden ga naar www.willowcreek.nl.

»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
»
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
»
Passie voor Preken naar Faculteit Leuven
»
Zes weken later: wat doe je met de cursus ?!
»
Johannes 3:16
»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
»
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
»
Preken met Passie: dé cursus om te leren preken van hart tot hart!
»
Pas op met grapjes
»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
»
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
»
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
»
"Onze preekstoelen staan te hoog"
»
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
»
Eerste boek in de Passie voor Prekenreeks uitgereikt op de preekconferentie
»
Preken met Geest en kracht
»
Jongens, wat is een goede preek?
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)