HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 21 december 2002
Jongens, wat is een goede preek?
Een column van een van de stuurgroepleden van Passie voor Preken. Lees verder!

 

.

Het zou die catechisatieles over de preek gaan.
Hij had geleerd dat het goed was een les te beginnen met een vraag, dus wierp hij hem in de groep 'Wat is volgens jullie een goede preek'
Terwijl het even stil was, schreef hij bovenaan de flip-over: 'Een goede preek'. Daarna draaide hij zich om en wachtte met de stift in zijn hand.
'Een korte', grapte de Karel. Maar hij schreef het op.
'Een preek die iedereen begrijpt', zei Elsbeth aarzelend.
'De Bijbel moet uitgelegd worden', riep Stephan.
En toen kwamen er meer.
'Het moet vooral over Jezus gaan.'
Hmm, bromde hij.
'De gebeurtenissen van de afgelopen week moeten aan orde komen. U weet wel, het Journaal enzo.'
'Het is belangrijk dat de dominee vertelt hoe je als christen moet leven.'
Jaja, dat zeg jíj nou.
'Als het maar niet ouderwets is.'
Je wilt toch niet... hij hield zich in en schreef.
'Er moet steeds iets nieuws in zitten, wat ik nog niet wist.'
Makkelijk praten.
'Wanneer zonden en genade aan de orde komen', klonk het van links.
Oh, da's die van De Zwart zeker.
'Een preek moet altijd oproepen tot bekering.'

Hij schreef alles op. Onderaan het grote vel gekomen, zette hij een streep en draaide hij zich weer om. Gek, hij had er wel zin in gehad vanavond, maar nu stond de les hem ineens tegen.
'Dat is is heel wat jongens. Dus, als ik het goed begrijp is een preek goed als dit er allemaal in zit.
'Nou ja,allemaal... begon Ruth al af te zwakken.
'Voor mij is punt 3 het belangrijkst, zei Stephan, verwijzend naar zijn eigen punt.
'Nou maar punt 5 en 8...'
'Laat ik het zo stellen: wil ik voor jullie allemáál een goede preek houden, dan zou dit rijtje erin moeten zitten.'
De groep was stil. 'Ik denk het wel', stelde Peter toen vast.
'Laten we maar afsluiten', zei hij, ineens vermoeid.

.

Na het amen van zijn korte gebed, verdween de groep in de hal. Met zijn handen in zijn zakken stond hij voor de lijst. Toen me t ene bruukse beweging scheurde hij het vel los.
'Dominee?'
Een beetje betrapt keek hij achter zich.
'Ha, Gabriëlle, jouw heb ik vanavond niet gehoord.'
'Klopt dominee... Maar... eh... ik wilde graag even zeggen dat u gisteren een mooie preek had.'
'Wat vond je er zo mooi aan?' Het flapte eruit voor hij er erg in had.
'Nou ja mooi... mooi... Het sprak me erg aan. Wat u zei over uzelf, herkende ik. 't Was net of het over mij ging. Ja en toen u toen die bijbeltekst uitlegde, was het of ik God hoorde praten. En... eh... daar gaat het toch om dominee?

Arjen van Trigt

.

 

»
www.boekencentrum.nl
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
»
Mentoringdag over preken
»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
»
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
»
Passie voor Preken naar Faculteit Leuven
»
Johannes 3:16
»
Zes weken later: wat doe je met de cursus ?!
»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
»
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
»
Preken met Passie: dé cursus om te leren preken van hart tot hart!
»
Pas op met grapjes
»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
»
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
»
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
»
"Onze preekstoelen staan te hoog"
»
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
»
Preken met Geest en kracht
»
Eerste boek in de Passie voor Prekenreeks uitgereikt op de preekconferentie
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)