HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 02 februari 2008
Zes weken later: wat doe je met de cursus ?!
Al direkt na afloop van de cursus waren de deelnemers erg enthousiast. De deskundigheid en de praktische toepasbaarheid werden toen genoemd, naast de ontdekking dat je over kerkmuren heen zoveel kunt delen met elkaar rondom prediking. De reacties op de cursus Preken met Passie blijven binnenkomen, ook nu de deelnemers er al ruim 6 weken mee werken. Een impressie van een hervormd-gereformeerde deelnemer.


Beste Ron en Margreet, .

Na ruim 6 weken gewerkt te hebben met de preekmethode die we op de cursus hebben geleerd, wil ik jullie graag iets vertellen over hoe het me is vergaan.

Voor de ‘gewone’ preken gebruik ik consequent de exegesevolgorde en de preekopbouw volgorde zoals we die tijdens de cursus aangeboden kregen en in de reader vermeld staat..

Ik pluk er allereerst persoonlijk heel veel vruchten van. Het uitschrijven van mijn preek was voor mij een telkens terugkerende crime. ’t Feit dat ik niet meer uit hoef te schrijven geeft enorm veel rust. Uitschrijven doemde voorheen als een soort noodlot elke keer op. ‘Nu moet ik toch wel gaan schrijven’, was de gedachte die met steeds meer klem op mij afkwam naarmate de week vorderde. Vooral ’t feit dat ik wist dat ’t mij elke keer zoveel moeite koste maakte de spanning alleen maar groter, en veroorzaakte regelmatig slapeloze nachten..

Ik kan nu, omdat ik weet dat ik niet uit hoef te schrijven veel meer tijd voor meditatie, bezinning, nadenken nemen..

Ook de nadruk op de vraag: Wat is de boodschap? Wat wil je eigenlijk zeggen?, tijdens de cursus is heel goed geweest. Dat is natuurlijk ook wel tijdens de opleiding gezegd, maar ik realiseerde mij hoe vaak ik toch maar aan ’t schrijven sloeg, terwijl ik niet echt goed wist wat mijn boodschap nu eigenlijk was..

Vanuit de gemeente komen er veel positieve reacties. Ik had ook in ’t kerkblad geschreven dat ik deze cursus ging volgen en ook dat ik benieuwd was of de gemeente er iets van zou merken. Achteraf was het misschien beter geweest om dat niet te schrijven en te kijken of mensen uit zichzelf met opmerkingen waren gekomen. In ieder geval reageerde men na de eerste dienst gelijk al met opmerkingen als: ‘dat was een preek met passie’, ’t is te merken dat je op cursus bent geweest enz. Mensen spreken me in de wandelgangen aan en laten dan merken dat ze ’t fijn vinden dat ik meer contact met de gemeente heb. Iemand schreef mij een mail waaruit ik ’t volgende citeer:

Het is ons de laatste weken opgevallen dat u  voor een groot deel uit het hoofd preekt, daarbij vrijuit de gemeente rondkijkend en slechts nu en dan een snelle blijk op de tekst werpt. Soms zie je dat oudere predikanten (de rotten in het vak) dit op een meeslepende wijze kunnen doen. Het is gewoon een gave (van God gekregen) dat u dat nu al doet. Bij ons (en waarschijnlijk bij veel gemeenteleden) blijft er op die manier beslist meer hangen van de boodschap dan wanneer een predikant 40 minuten of soms nog langer op een monotone wijze amper van zijn tekst opkijkend zijn preek staat op te lepelen. Het zal misschien ook wel wat aan ons liggen, maar wij gaan er dan soms uit zoals we er ingekomen zijn. (ik bedoel niet de zijdeur in en de zijdeur uit, maar zonder bagage waar we verder mee kunnen)."

Afgelopen zondagmorgen zei een diaken nog tegen mij in de consistorie: "je hebt de preek tegenwoordig goed in je hoofd zitten hč?"

Tijdens de evaluatie aan het eind van de cursus heb ik gezegd dat ik de cursus ervaren had als gebedsverhoring. Die opmerking is in de afgelopen maanden alleen maar bevestigd. ’t Is een effect dat jullie waarschijnlijk niet hebben kunnen bevroeden: maar door ‘Preken met passie’, slaap ik beter. Daardoor heb ik de afgelopen maanden met veel plezier gewerkt…

Bedankt!

Zegen in alles!

Preken is prachtig!

En de komst van PvP was voor mij een ‘kairos’-moment.

Ds Bert

»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
»
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
»
Preken met Passie: dé cursus om te leren preken van hart tot hart!
»
Pas op met grapjes
»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
»
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
»
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
»
"Onze preekstoelen staan te hoog"
»
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
»
Preken met Geest en kracht
»
Eerste boek in de Passie voor Prekenreeks uitgereikt op de preekconferentie
»
Jongens, wat is een goede preek?
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
»
Mentoringdag over preken
»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
»
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)