HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 20 februari 2003
Preken met Geest en kracht
275 mensen bezoeken de eerste conferentie van Passie voor Preken. Het werd een inspirerende dag.

Preken met betoon van Geest en kracht.

.

Ds. Ron van der Spoel: "Door de tekst heen Jezus ontmoeten, grotere vreugde is er niet. Daarvoor moet je je tijdens de voorbereiding van de preek uitstrekken naar de Heilige Geest. Je laten vullen en zalven door de Geest, zodat je al zoekend het moment bereikt waarop de Bijbeltekst voor je opengaat. Dan weet je het zeker: dit is wat ik de gemeente moet zeggen zondag. Er wordt bewogenheid gevraagd met de mensen. Maar niet persé een gepolijste boodschap".

.

Overtuigend preken was het thema van de conferentie in Putten op 19 februari 2003. Er kwamen 275 bezoekers bijeen om bemoedigd en opgescherpt te worden in hun passie voor preken. Ds. Ron van der Spoel beet het spits af met een korte preek over I Cor. 2, 1-5: het belang van preken met betoon van Geest en kracht.

.

Reactie bezoeker Peter van der Veer (kerkelijk werker): "Opvallend dat er in deze kring van predikanten zo nadrukkelijk accent wordt gelegd op de noodzaak van afhankelijkheid van de Heilige Geest. Ik ken dat wel uit de meer evangelische kring. Minder vanuit mijn theologische opleiding. Ik ben het trouwens helemaal met de spreker eens".

.

Reactie bezoeker ds. Robert Roth: "Ik voel me vandaag bevestigd in de keuzen die ik heb gemaakt. Vanuit de theologische opleiding was ik primair gericht op de vraag: ‘wat zegt de tekst?’ Nu ben ik meer op de Heilige Geest en op Christus georiënteerd. Ik verlang ernaar Christus te ontmoeten in de tekst".

.

Hoofdspreker was ds. Arie van der Veer: "Ik ben gewoon elke dag bezig met de vraag: hoe vertel ik het de mensen? Ik heb geen methode kunnen ontdekken in de manier waarop ik het aanpak. Ik probeer een leerling van Jezus te zijn: vervuld met de Heilige Geest, goed bekend met de Schrift, dichtbij mensen door voortdurend met ze in gesprek te zijn. Net als Jezus probeer ik de tijd te verstaan: wat leeft er bij de mensen? Welke vragen stellen ze? Zo zeggen vele mensen tegenwoordig: ‘God, dat geloof ik wel, maar waarom heb je Jezus nodig?’ Hoe zou u die vraag kort beantwoorden? Verder neem ik elke morgen de tijd om in de Bijbel te lezen en ik zoek de persoonlijke omgang met God om zodoende tot verinnerlijking van mijn geloof te komen. Vroeger heb ik vele Bijbelteksten uit mijn hoofd geleerd. Dat is een geweldige diepte-investering gebleken. Want hierdoor kan er een voortdurende wisselwerking zijn tussen de dagelijkse ervaringen en het op Schrift gestelde Evangelie. In dat proces kríjg je de voorbeelden gewoon". "Ik vind het ook belangrijk om persoonlijk te spreken. De mensen mogen mij in mijn worsteling kennen".

.

Ds. Arie van der Veer riep de predikanten op om waar mogelijk samen te werken door bijvoorbeeld kennis te delen via de EO-predikantensite. Hij eindigde met de wens: "Maak ons een leger o Heer, dat uw Rijk bekend maakt, dat uw Woord bewaart, dat uw heerlijkheid openbaart!"

.

Reactie bezoeker ds. Gert Hutten: "Heerlijk verhaal. Echtheid is fantastisch. Gewóón doen. En heel mooi was die uitspraak ‘bij iedere gebeurtenis een tekst".

.

Uitgever Arjen van Trigt van Boekencentrum overhandigde ds. Arie van der Veer het eerste exemplaar van het boek Overtuigend Preken door Kenton Anderson. Het eerste deel uit de Passie voor Preken Reeks. Het is een detectiveverhaal waarin een predikant de hoofdrol speelt. Gaandeweg het verhaal krijgen we meer zicht op het proces van preekvoorbereiding.

.

Reactie bezoeker ds. Arie van der Veer: "Je leest ‘m in één avond uit!"

.

Psychiater Piet Verhage ging in op de vraag wat de hoorder wil, afgedacht van zijn eigen ondergang gezien het feit dat hij geneigd is tot alle kwaad. "De hoorder wil overtuigende prediking horen door een gevolmachtigde prediker die Gods heil proclameert. De hoorder komt nieuwe woorden ophalen om ook zelf Gods grote daden te leren verwoorden. De hoorder wil zijn of haar ervaring onder woorden gebracht horen". Verhage pleitte voor "aktieve bij- en nascholing van de predikant waarin het niet alleen gaat om kennis en vaardigheden, maar ook om het vinden van een juiste attitude". "Een centraal probleem van de predikant is dat hij niet vrij is. Hij wordt opgeslokt door duizend en een aktiviteiten en verwachtingen. Door die onvrijheid komt hij onvoldoende tot theologische creativiteit".

.

Reactie bezoeker ds. Jan Maarten Goedhart: "Ik voel me uitgedaagd om beter te gaan preken. Ik wil mensen graag raken in het hart. Maar hoe doe je dat? Ik voel me bemoedigd vandaag. Preken is een eenzaam avontuur. Vandaag voel je dat je optrekt in gezamenlijkheid. Dat je samen voor dezelfde roeping staat. Het is goed om de worsteling te zien bij elkaar, en ook de uitwegen die sommigen gevonden hebben".

.

Reactie bezoeker dr. Jos Douma: "Het gebrek aan vrijheid is inderdaad de achilleshiel van de predikant. Hij voelt zich vaak te opgejaagd om in stilte tot Jezus te komen en vanuit de ontmoeting met Hem zijn werk te doen".

.

Drie gastsprekers mochten zich namens ‘de hoorders’ van preken uiten over de prediking. Hun bijdrage werd door Tijs van der Brink omgewerkt in een aantal stellingen waarop de predikanten konden reageren.

.

Stelling 1. Marja Brak (adjunct-directeur IZB)

.

Een preek zonder verrassende exegese is onder de maat

.

Stelling 2. Marja Brak

.

Een dominee die zich niet echt in het hart laat kijken heeft weinig kans mij te raken

.

Stelling 3. Hans Maat (jeugdwerkadviseur HGJB)

.

Wie de preek niet afstemt op jonge mensen zaait kerkverlating

.

Stelling 4. Leen van Dijke (Voormalig Tweedekamerlid van de Christen Unie)

.

Kerkenraden moeten predikanten stimuleren om meer met beide benen in de cultuur te gaan staan.

.

Stelling 5 dr. Piet Verhage (Psychiater)

.

Het zou goed zijn als dominees meer zouden vragen om kritiek op hun prediking

.

Misschien wilt u nogmaals reageren op één of meerdere stellingen? Dat kan op de website voor predikanten van de Evangelische Omroep: www.eo.nl/predikanten In de rubriek ‘Kerkdienst’ vindt u in de map ‘Artikelen over preken’ een verslag van de conferentie. Onderaan het verslag kunt u uw reactie geven.

.

Dr. Jos Douma sloot de dag af met een korte preek over II Cor. 4,7.

.

"Preken begint niet bij een tekst. Preken begint bij Jezus en bij jouw enthousiasme voor Jezus. We hebben geen preektijgers nodig, maar mensen die van harte zeggen: mijn hart brandt voor Jezus. Wij hebben een schat in aarden vaten (II Cor. 4, 7). Want Christus woont in ons. Passie voor Preken begint bij Passie voor Christus. Wij prediken Christus, de kracht en de wijsheid Gods".

.

Wouter Rozema, EO-predikantenportal, www.eo.nl

.

 

»
Jongens, wat is een goede preek?
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
»
Mentoringdag over preken
»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
»
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
»
Zes weken later: wat doe je met de cursus ?!
»
Passie voor Preken naar Faculteit Leuven
»
Johannes 3:16
»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
»
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
»
Preken met Passie: dé cursus om te leren preken van hart tot hart!
»
Pas op met grapjes
»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
»
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
»
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
»
"Onze preekstoelen staan te hoog"
»
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)