HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 20 januari 2004
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
Op vrijdagmorgen, 19 december, 10.00 uur zullen een zestal evangelische organisaties samen met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit hun handtekening zetten onder de oprichtingsakte van het Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT). De zes evangelische organisaties zijn: het Baptisten Seminarie (Bosch en Duin); de Evangelische Alliantie (Driebergen); Soteria (Sliedrecht); de Stichting Evangelisch Werkverband (Driebergen); de Stichting Evangelische Bijbelscholen (Veenendaal) en Tyndale Theological Seminary (Badhoevedorp). Het centrum zal gevestigd worden aan de Vrije Universiteit alwaar ook de ondertekening plaats zal vinden...

(28 november 2003) Het primaire doel van het centrum is promotiestudenten met affiniteit met de evangelische beweging een (onderzoeks)masterstudie van twee jaar aan te bieden  waarna ze zich kunnen wijden aan een promotiestudie van drie jaar. Ook zal de mogelijkheid bestaan deze masterstudie in een verkorte vorm te volgen zonder een tweede jaar van promotievoorbereiding. Om de opleiding een duidelijk evangelisch profiel te geven heeft de VU zich bereid verklaard bij deze opleiding ook externe, evangelische gastdocenten te betrekken. Met behulp van dit centrum hoopt de evangelische beweging het aantal gepromoveerde evangelische theologen te doen toenemen en hun bijdrage aan het nationale en internationale, academische, theologische debat te stimuleren.

Voor de VU is als vestigingsplaats gekozen omdat de theologische faculteit aldaar naast een centrum voor Reformatie-onderzoek met ondermeer het International Reformed Theological Institute (IRTI) ook steeds meer een centrum wordt voor het onderzoek van de geschiedenis en de theologie van de evangelische en pinksterbeweging. Zo werd in 2002 het Hollenwegercenter opgericht in samenwerking met de faculteit sociale wetenschappen en de AZUSA-hogeschool van de pinksterkerken en werd onlangs de leerstoel voor de theologie van de charismatische vernieuwing binnen de rooms-katholieke en protestantse traditie weer opnieuw bezet (prof. Van der Kooi).

Het nieuwe masterprogramma zal in het Engels worden aangeboden als onderdeel van het bredere Engelstalige onderwijsaanbod van de faculteit. Het nieuwe programma start in september 2004. De studie zal nadrukkelijk ook openstaan voor studenten van andere universiteiten die slechts een beperkt aantal studiepunten binnen dit programma wensen te behalen. Voor afgestudeerde HBO-studenten theologie is een speciaal voorbereidingstraject ontwikkeld.

Inlichtingen:
prof.dr.M.E. Brinkman (decaan), tel. 030-2201161; m.e.brinkman@th.vu.nl
prof.dr.C.v.d. Kooi, tel. 034-3512300; c.v.d.kooi@th.vu.nl
dr.A. Zwiep, tel. 031-8505190; awzwiep@xws.nl

»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
»
Preken met Geest en kracht
»
Eerste boek in de Passie voor Prekenreeks uitgereikt op de preekconferentie
»
Jongens, wat is een goede preek?
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
»
Mentoringdag over preken
»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
»
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
»
Johannes 3:16
»
Passie voor Preken naar Faculteit Leuven
»
Zes weken later: wat doe je met de cursus ?!
»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
»
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
»
Preken met Passie: dé cursus om te leren preken van hart tot hart!
»
Pas op met grapjes
»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
»
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
»
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
»
"Onze preekstoelen staan te hoog"
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)