HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 19 februari 2004
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
ERMELO - Predikanten die moeilijke, zware teksten uit de Bijbel niet durven te behandelen in de preek, geven een vertekend beeld van het evangelie. Dat zei ds. Wim Dekker gisteren tijdens de Passie-voor-Prekenconferentie Vrij en Moedig. ,,De Bijbel is tegendraads. Negeer dat niet.

van onze redactie kerk

Het kost moed om teksten uit de Bijbel te behandelen die iedereen - ook jezelf - tegen de haren instrijken.''

Passie voor Preken is een beweging van predikanten uit de gereformeerde gezindte die zich samen, onder andere op conferenties, willen bezinnen op de prediking. Dekker, studiesecretaris van de hervormde Inwendige Zendingsbond, hield de 150 bezoekers van de conferentie in Ermelo voor dat zij ,,niet moeten blijven steken in een kerkelijke subcultuur, waarin geen oog is voor de problemen in de wereld''. Hij maakte in dat licht een kritische kanttekening bij een recente oproep van de Gereformeerde Bond om de aanstaande biddag voor gewas en arbeid aan te grijpen om te bidden voor de nood in de kerk. ,,Deze oproep lijkt vooral gefocust op een kerkelijk binnenbrandje, in plaats van op de wereld die in brand staat.''

Eenzaamheid

Als een ander symptoom van een verinnerlijkte, kerkelijke cultuur noemde Dekker de trend om steeds meer over pastorale thema's te preken, omdat ,,de gemeente bemoedigd en vertroost wil worden''. ,,Voor alle gemeenteleden, in alle modaliteiten, geldt dat zij het vooral goed willen hebben in de kerk. Niemand zit te wachten op onrust. Hetzelfde geldt voor mij. Ik wil ook aardig zijn en aardig worden gevonden en heb een hekel aan eenzaamheid.''

Maar zo eenvoudig is het niet. ,,Het kruis van Christus brengt eenzaamheid, onrust en wantrouwen tegen alle christelijke zelfgenoegzaamheid'', zei Dekker. ,,Hoe komt het dat wij als predikers geen vijanden meer hebben. Waar is ons profetisch spreken?''

Dekker benadrukte dat het evangelie mensen - niet-christen n christenen - van nature tegen de haren instrijkt. ,,Wie vindt het leuk om te horen dat hij alleen leeft door de dood heen? Er is moed voor nodig om dat te verkondigen.''

Dekker doelde daarmee niet alleen op (s)preken tegen christenen. ,,Jezus is niet alleen Heer van de kerk, maar ook Heer van de wereld. Alleen strookt die opvatting niet met de tolerante opvattingen van onze postmoderne samenleving. Als wij het evangelie van het kruis werkelijk in de wereld zouden verkondigen, zouden wij aan den lijve ondervinden dat het evangelie en lijden bij elkaar horen, zoals de Bijbel zelf zegt.''

Kanaal

EO-evangelist in ruste Henk Binnendijk sprak, in aanvulling op Dekker, over 'vrij'. ,,God wil de blokkades in ons leven doorbreken'', zei hij. Sommigen onder ons zijn als een vat: God kan er aan de ene kant wel in, maar er kan niets uit. Hij wil van ons een kanaal maken, zodat Hij door ons heen naar andere mensen kan stromen.''

Als mogelijke blokkade noemde Binnendijk onreinheid. Met name de worsteling die veel mannen volgens hem hebben met seksuele lusten is een gevaar. ,,Het is een hele toer om je leven rein te houden. Onreine gedachten zijn de grootste bedreigingen voor predikers. Maar tegelijkertijd is reinheid een voorwaarde om een kanaal te kunnen zijn naar God.'' Ook noemde hij jaloezie en hoogmoed al mogelijke blokkades voor het werk van Gods Geest.

Behalve praktische zonden, stond Binnendijk stil bij geestelijke blokkades die predikers ervan kunnen weerhouden volledig tot hun doel te komen. ,,U kent het allemaal, broeders: het idee dat het toch elke keer maar weer moet doen. Dat het w inspanningen zijn en w verdiensten.''

De evangelist illustreerde deze blokkade met een voorbeeld. Hij liep eens op het strand en zag dat daar een meterslange balk was aangespoeld, die hij goed zou kunnen gebruiken voor het kippenhok dat hij net aan het bouwen was. Binnendijk haalde daarop zijn auto-met-aanhanger op en probeerde de balk met zijn zoon door het zand naar de parkeerplaats te slepen, anderhalve kilometer verderop. ,,Na een kwartier slepen waren we doodop, en toch maar enkele tientallen meters opgeschoten. Het leek onbegonnen werk. Mijn zoon zei toen tegen mij: 'Pap, jij hebt laarzen aan. Waarom slepen we dat ding niet naar het water en laten we de zee het werk doen?'.''

De uitkomst van het voorbeeld laat zich raden. Vader en zoon Binnendijk manoeuvreerden de balk naar de zee en legden de anderhalve kilometer met een minimum aan inspanning af, omdat hij bleef drijven. ,,Toen heb ik geleerd dat ikzelf niet alles hoef te doen. Ik hoef mijn problemen alleen maar naar God te brengen en Hij zal ze dragen. Iedere keer kost het weer een beetje inspanning om mij aan God over te geven - dat stukje van het strand naar de zee - maar dan merk ik ook dat Hij direct het zware werk overneemt.''

»
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
»
Preken met Geest en kracht
»
Eerste boek in de Passie voor Prekenreeks uitgereikt op de preekconferentie
»
Jongens, wat is een goede preek?
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
»
Mentoringdag over preken
»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
»
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
»
Zes weken later: wat doe je met de cursus ?!
»
Passie voor Preken naar Faculteit Leuven
»
Johannes 3:16
»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
»
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
»
Preken met Passie: d cursus om te leren preken van hart tot hart!
»
Pas op met grapjes
»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
»
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintirs 1:24)