HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 08 april 2005
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
ERMELO - „Probeer rust te organiseren om de woorden uit de Bijbel tot je te laten doordringen. Zorg voor een leeg plekje in je agenda en laat anderen niet in je agenda meekijken.”

Dit gaf dr. W. Reedijk, predikant van de
protestantse kerk in Boxtel, zijn
hoorders woensdag mee tijdens de
conferentiedag ”Wachten op het Woord” in
Ermelo. De bijeenkomst was
georganiseerd door Passie voor Preken,
een beweging voor bijbelse prediking in
Nederland, in samenwerking met
uitgeverij Boekencentrum.

.

Hoe lees je de Bijbel als je eruit moet
preken?, was de vraag die centraal stond.
Velen hebben geleerd om de Bijbel
„historisch” te lezen; de laatste tijd
wordt er aandacht gevraagd voor het
„meditatief” lezen van de Bijbel.
Daarover sprak ds. R. van der Spoel,
voorzitter van Passie voor Preken en
hervormd predikant te Harderwijk, al in
zijn openingswoord. „Het Woord krijgt
pas vleugels als je stil wordt door
bijvoorbeeld de hei op de gaan.”

.

Ook drs. Y. Horjus, bestuurslid van
Passie voor Preken, gaf aan dat de oren
moeten opengaan voor een nieuw verstaan
van de Schrift. „David ontkent in Psalm 40
de noodzaak van het offer niet, maar hij
zegt dat het in de eerste plaats gaat om de
gezindheid van het hart. Hij is ontkomen

aan ritualisme, dat hij overal om zich
heen zag. God groef gangen naar zijn oren,
zoals de Naardense Bijbel zegt.
Offergave is overgave.”

.

Dr. W. Reedijk maakte duidelijk hoe je je
moet openstellen voor nieuwe inzichten
in de Bijbel. Hij promoveerde in 2003 op de
zogenoemde ”lectio divina” van
Cassianus, die leefde in de tijd van
Augustinus. Zijn studie biedt een
integrale vertaling van Collatio XIV van
Cassianus, de weergave van een les van abt
Nesteros, een woestijnvader die
Cassianus ruim twintig jaar daarvoor in
Egypte had ontmoet. Het boek ”Zuiver
lezen” werpt licht op de praktijk van het
bijbellezen waarbij de onlosmakelijke
samenhang tussen leven en lezen een
gegeven was. „Het betreft een oude vorm
van bijbellezen waarbij de tekst rustig
en herkauwend werd gelezen”, aldus
Reedijk in zijn studie. „Het was de
gewoonte voor monniken om onder hun
bezigheden, zoals manden vlechten en
eten, de bijbeltekst te overdenken.”

.

Zelf probeert hij dit ook toe te passen,
zei hij woensdagmorgen. „Ik ben altijd
heel serieus omgegaan met het
voorbereiden van de preek door middel van
studie van teksten en commentaren. Het
vreemde geval deed zich voor dat ik de
belangrijkste inzichten opdeed zodra ik
de Bijbel gesloten had. De woorden bleven
rondgaan terwijl ik de gemeente rondging

 

»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
»
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
»
"Onze preekstoelen staan te hoog"
»
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
»
Preken met Geest en kracht
»
Eerste boek in de Passie voor Prekenreeks uitgereikt op de preekconferentie
»
Jongens, wat is een goede preek?
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
»
Mentoringdag over preken
»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
»
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
»
Passie voor Preken naar Faculteit Leuven
»
Zes weken later: wat doe je met de cursus ?!
»
Johannes 3:16
»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
»
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
»
Preken met Passie: dé cursus om te leren preken van hart tot hart!
»
Pas op met grapjes
»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)