HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Artikelen | 21 oktober 2007
Van dichtbij preken
“Dat hadden ze me twintig jaar eerder moeten vertellen” is een vaak gehoorde reactie van deelnemers aan de driedaagse cursus Preken met Passie. Het gaat erom in deze cursus wanneer men preekt, dichtbij de tekst, dichtbij de hoorder en dichtbij jezelf te blijven of te komen. Men leert er om met ‘mindmapping’, een nieuwe notatietechniek, structuur aan een preek te geven en om die, zonder de volledig uitgeschreven tekst, uit te spreken. Maar de belangrijkste boodschap, zegt de cursusleiding, is: preek met je hart. Eredienstvaardig sprak met de leiding, met een paar deelnemers en met enkele universitaire docenten. »

Artikelen | 14 augustus 2007
Digipreek
Wat is het gevolg van het plaatsen van een een preek op internet? Bereikt het evangelie zo meer mensen? En verandert de preek ook zelf van karakter? »

Artikelen | 21 juni 2007
„Preek is geen lezing, maar verkondiging”
AMERSFOORT - Preek vanuit een schets en punten; lees in ieder geval geen uitgeschreven preek voor. Ds. P. L. R. van der Spoel van de beweging ”Passie voor Preken” is er heel stellig in. „De meeste predikanten lezen de preek nog voor. Dat komt doordat de opleidingen dat willen. Maar een preek is geen lezing, maar getuigenis, verkondiging.” »

Artikelen | 21 juni 2007
'Prediker moet zich juist klein maken'
Passie voor Preken bestaat vijf jaar. Dat viert de organisatie donderdag met een jubileumconferentie. Voor het eerst reageert ds. Ron van der Spoel op kritiek. ,,Wij leren dat een predikant zich klein moet maken.'' »

Artikelen | 21 maart 2006
De hoorder voor God
De hoorder kan van twee kanten uit benaderd worden – met de blikrichting naar de eigen verwachtingen, of met de blikrichting naar Gods verwachting. Het betreft een ingrijpende perspectiefverschuiving. Maar bewust verwoord ik het thema als vraag, omdat de vraag stellen misschien nog wel belangrijker is dan de mogelijke antwoorden. Ja, wat wil God – wat vraagt Hij en wie is voor Hem de toehoorder in de kerkzaal? De vraag stellen betekent dat we even van onszelf afzien en open komen voor andere gedachten. »

Artikelen | 16 maart 2006
De predikant als trendwatcher
Hoe komt een voorganger dicht bij zijn hoorders? Om die vraag draaide woensdag de conferentie van de beweging Passie voor Preken. Hij moet de tijdgeest in de gaten houden, zei de eerste spreker. En z’n verstand gebruiken, voegde de tweede daaraan toe. »
»
Van dichtbij preken
»
Digipreek
»
„Preek is geen lezing, maar verkondiging”
»
De persoonlijkheid van de prediker
»
'Prediker moet zich juist klein maken'
»
Lloyd-Jones, deel 4 van de serie: persoonlijke voorbereiding
»
Wat wil de hoorder?
»
De hoorder voor God
»
Postmoderne Nederlander is vooral eenzaam
»
De prediker: passie voor Christus
»
De predikant als trendwatcher
»
Meditatief bijbellezen als een fase in de preekvoorbereiding
»
Retrotrends op de preekstoel
»
Deel 5 uit de Lloyd-Jones serie: het spreken
»
Lloyd-Jones, Prediking en Predikers, deel 3 uit onze serie: de opbouw van de preek
»
Deel 2 uit de serie over Lloyd-Jones' Prediking en predikers: de preekvoorbereiding
»
Martin Lloyd-Jones, een serie over zijn boek Prediking en predikers
»
Het gesprek over de preek: belangrijk en gevaarlijk
»
De klik voor de preek
»
Passie voor Preken, waar staan we voor?
»
Graag een minder 'perfecte' preek
»
Preaching and Death
»
Evenwichtig preken
»
Moedig preken
»
Een verhaal over de verkondiging
»
Vast aan het papier?
»
Met passie dé Passie preken
»
De kunst van het luisteren naar een preek
»
Preken in een missionaire tijd
»
Beeldend preken: 'dit gaat over mij!'
»
Biddend de kansel op
»
Bomans op de kansel
»
Wat ik van een preek verwacht
»
Preken leren van Jezus 1
»
Communication
»
De ketterij van de toepassing
»
Preaching for Revival
»
Weten ze dat je van hen houdt?
»
Connecting through Purpose in Preaching
»
Preken leren van Jezus 4
»
Preken leren van Jezus 3
»
Preken leren van Jezus 2
»
Preken: roepen tot gemeenschap met Christus
»
Verstaat u wat u zegt en hoort?
»
The Power in Preaching
»
Gezocht: Broodpreken
»
Preken van vlees en bloed
»
Spirituele Christologie
»
Application Without Moralism
»
Paradoxen van evangelisch preken
»
Christocentrische prediking
»
De crisis der echtheid
»
De preek als Stem van Christus
»
How Does Unction Function?
»
Wat is ‘expository preaching’?
»
De kerk moet nu spreken
»
Preken moeten over het leven gaan
»
A Primer on Preaching like Jesus
»
Only Human
»
Het geheim van de preek
»
How the Text Can Form the Sermon
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)