HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Artikelen | 16 maart 2006
De predikant als trendwatcher
Passie Voor Preken-Conferentie In Zeewolde

Door: Henk Bakker

 
Zeewolde – Hoe komt een voorganger dicht bij zijn hoorders? Om die vraag draaide woensdag de conferentie van de beweging Passie voor Preken. Hij moet de tijdgeest in de gaten houden, zei de eerste spreker. En z’n verstand gebruiken, voegde de tweede daaraan toe.
 
Ludo Hekman
 
Passie voor Preken is een groeiende beweging die voorgangers wil ondersteunen en stimuleren tot bijbelgetrouwe prediking in de huidige cultuur.
In vier jaar tijd is de beweging hard gegroeid. In plaats van de geplande twee conferenties per jaar vinden inmiddels vier conferenties per jaar plaats. Ook is er internationale aandacht. Via de website hebben zich achthonderd voorgangers uit 36 verschillende landen aangemeld voor ondersteuning bij de prediking. Maar ook verschillende seminaries uit het buitenland hebben aangegeven graag inhoudelijk steun te ontvangen. Daarom is onlangs de internationale versie van Passie voor Preken opgericht: het ‘European Centre for biblical preaching’.
Jaap Versluis, mediadeskundige en trendwatcher, daagde theologen gisteren op de bijeenkomst in Zeewolde uit de trends te volgen en te interpreteren. ,,Neem nu de ouderen’’, zei hij. ,,Ouderen gaan tegenwoordig massaal naar de sportschool. Zelfs mijn vader van 68 die nog nooit gesport heeft, is inmiddels aangemeld. Wij lachen daarom. Maar als ik daar over nadenk zie ik dat veel van zijn vrienden zijn weggevallen, ik zie hem worstelen met zijn gezondheid en een groeiende onzekerheid. Daar moet je als predikant iets mee.’’
Trendwatchen is geen poging de toekomst te voorspellen. Het is inspelen op de toekomst door de trends te analyseren. Later typeerde Versluis het als ,,een houding van pastorale nieuwsgierigheid’’.
Momenteel onderscheidt Versluis verschillende trends. De retrotrend is daarvan wel de bekendste. ,,Dat we heimwee hebben en graag terugkijken naar het vertrouwde verleden zegt iets over onze tijdsgeest. We zijn onzeker over de toekomst, we zoeken houvast in een nostalgisch verleden. Waarom kopen we anders zo graag huizen uit de jaren ’30?’’
Een andere trend die hij noemde is fusion . Als voorbeeld noemt hij de paus. Paus Johannes Paulus II was enorm populair. Ook onder jongeren. De standpunten van deze paus werden echter door diezelfde mensen afgewezen. Fusion is dan ook een naam voor een houding die zonder moeite tegenstellingen accepteert. Sterker nog, veel jongeren zien de tegenstelling niet eens meer. Dat blijkt ook uit de moeiteloze combinatie van klassieke en populaire muziek op MTV. Die werelden worden niet als onderscheiden beschouwd.
Versluis stemde in met mensen uit de zaal die aangaven dat ze de basiskennis van de hoorder zien teruglopen. ,,Veel jongeren leven in een copy-paste cultuur, dat wil zeggen: ze hebben kennis zonder context. Het is aan jullie, theologen om trends in het perspectief van de Alpha en Omega te zetten.’’

Vrij of zielig?

Henk Bakker, docent theologie aan de Evangelisch Theologische Hogeschool en aan het Centre of Evangelical and Reformation Theology van de Vrije Universiteit, nam de tweede lezing voor zijn rekening. Hij ging in op de vraag naar de hoorder vanuit een theologisch perspectief.
Hij betoogde dat de hoorder voor God gestoord, doorgrond, geconfronteerd, uitgelegd en tot begrijpen gebracht hoopt te worden. Gestoord door een klemmend appèl dat gevraagd of ongevraagd de hoorder aanspreekt. Doorgrond omdat God een hartenkenner is (Handelingen 15:8). En geconfronteerd omdat we hunkeren naar een verlossend weten. ,,De Nederlander lijkt een vrije en losse en tolerante burger, maar hij is niet vrij, eerder zielig. De Nederlander moet zich gelukkig wanen met zijn succes, welvaart en luxe. Hem wordt opgedrongen dat zijn geluk toeneemt als hij zich veiliger op straat voelt, voldoende op vakantie kan, een fit en strak lijf heeft en mogelijk oud wordt. De grootste leugen is dat hij getrakteerd en geamuseerd moet worden om zich in de kerk een welkome klant of bezoeker te weten. Inzicht in wie hij werkelijk is en mag zijn komt als God gaat spreken en hem duidelijk wordt dat het in de kerk niet om hem maar om God gaat. De rollen worden omgedraaid - God krijgt een hoofdrol. De mens vervult een bijrol. Volgens God zit de Nederlander te wachten op woorden die zijn leven tegen het nieuwe licht van God houden.’’
Naast gestoord, doorgrond en geconfronteerd wil de hoorder volgens Bakker ook uitgelegd worden. ,,Hij wil opnieuw in zijn eigen levensverhaal thuiskomen. De Schrift staat vol met mensen zoals hij. Als de predikant zijn werk goed doet, zal hij zelf achter zijn preek terugtreden en alle ruimte aan de geschiedenis laten.’’
Als laatste punt van zijn lezing brak Bakker een lans voor eerherstel van het verstand. ,,De hoorder moet tot begrijpen worden gebracht, want de homo sapiens geeft zich niet zomaar over aan een logica die niet klopt.’’ Versluis is het op dat punt niet met Bakker eens. Eerder wees hij op een trend waarbij veel aandacht is voor vrouwelijke waarden als intuïtie, spiritualiteit en romantiek. Rationaliteit is mannelijk, en in Versluis’ ogen voorbij.
Na de lezingen kon men verschillende workshops volgen. Onderwerpen waren preken voor de hele gemeente, preken voor jongeren of preken voor geïnteresseerden. De tekst van de lezingen komt online beschikbaar op www.passievoorpreken.nl
Bron: Friesch Dagblad

»
Friesch Dagblad
»
Meditatief bijbellezen als een fase in de preekvoorbereiding
»
Retrotrends op de preekstoel
»
Deel 5 uit de Lloyd-Jones serie: het spreken
»
Lloyd-Jones, Prediking en Predikers, deel 3 uit onze serie: de opbouw van de preek
»
Deel 2 uit de serie over Lloyd-Jones' Prediking en predikers: de preekvoorbereiding
»
Martin Lloyd-Jones, een serie over zijn boek Prediking en predikers
»
Het gesprek over de preek: belangrijk en gevaarlijk
»
De klik voor de preek
»
Passie voor Preken, waar staan we voor?
»
Graag een minder 'perfecte' preek
»
Preaching and Death
»
Evenwichtig preken
»
Moedig preken
»
Een verhaal over de verkondiging
»
Vast aan het papier?
»
Met passie dé Passie preken
»
De kunst van het luisteren naar een preek
»
Preken in een missionaire tijd
»
Beeldend preken: 'dit gaat over mij!'
»
Biddend de kansel op
»
Bomans op de kansel
»
Wat ik van een preek verwacht
»
Preken leren van Jezus 1
»
Communication
»
De ketterij van de toepassing
»
Preaching for Revival
»
Weten ze dat je van hen houdt?
»
Connecting through Purpose in Preaching
»
Preken leren van Jezus 4
»
Preken leren van Jezus 3
»
Preken leren van Jezus 2
»
Preken: roepen tot gemeenschap met Christus
»
Verstaat u wat u zegt en hoort?
»
The Power in Preaching
»
Gezocht: Broodpreken
»
Preken van vlees en bloed
»
Spirituele Christologie
»
Application Without Moralism
»
Paradoxen van evangelisch preken
»
Christocentrische prediking
»
De crisis der echtheid
»
De preek als Stem van Christus
»
How Does Unction Function?
»
Wat is ‘expository preaching’?
»
De kerk moet nu spreken
»
Preken moeten over het leven gaan
»
A Primer on Preaching like Jesus
»
Only Human
»
Het geheim van de preek
»
How the Text Can Form the Sermon
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)