HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Artikelen | 24 mei 2004
Passie voor Preken, waar staan we voor?

Door: Tijdelijke auteur

Uitgangspunten van Passie voor Preken zijn:

Wij geloven in de kracht van de verkondiging.

Het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft (Romeinen 1:16). Dat evangelie kan als reddingskracht alleen werken als het wordt doorgegeven, als het wordt verkondigd. Daarom is de prediking van het evangelie de weg die God kiest om mensen tot geloof en bekering te brengen (Romeinen 10:14,15).

 

Preken is prachtig (Jesaja 52:7)

Preken is fulltime schatgraven

Preken is een manier van leven: opmerkzaam, ontvankelijk en verwonderd

Preken is hobby (R.Bohren): het is altijd spannend en ongrijpbaar én het is bron van vreugde

 

Preken zijn gebaseerd op de Bijbel (2Tim. 3:16) en geconcentreerd op Christus (1Kor. 1:24).

Preken is Jezus ontmoeten. Dat is het uiteindelijke doel van al ons preken: dat er een ontmoeting met Jezus plaatsvindt onder de bediening van het Woord. De uitleg van de Bijbel is geen doel, maar een middel. De verkondiging van de boodschap is geen doel, maar een middel. Doel is dat er een relatie ontstaat en groeit tussen Jezus en de hoorders.

 

Preken veranderen mensen (Mattheus 7:24-27).

Kernvraag is: is de boodschap relevant voor mijn leven? gaat dit echt over mij? wat kan ik ermee?

Het gaat er bij het preken om dat de gemeente hoort en doet. Iedere preek is gericht op reactie, leidt tot de vraag: “wat moeten we doen?”. Het gevolg van preken is overgave, verandering en vernieuwing van het leven.

 

Preken schakelt de prediker helemaal in.

Preken is God die door Woord en Geest spreekt tot de gemeente en dat doet door de woorden en de geest van de prediker. Daarom is de opdracht voor iedere prediker: beheers de techniek, maar laat de Geest overheersen. Omdat je er als persoon zo helemaal bij betrokken bent, gaat het in het preekproces zowel om de voorbereiding van de preek als om de voorbereiding van de prediker (Spurgeon/Loyd-Jones).Preken vereist theologen die leren spreken als een discipel (Mattheus 13:52).

 

Preken is een drievoudige interactie

Preken vereist dat de prediker dichtbij het Woord, dichtbij de hoorders en dichtbij zichzelf blijft:

·         dichtbij het Woord om daarin een heldere boodschap te ontdekken

·         dichtbij de hoorder, door de preek op een boeiende manier op te bouwen

·         dichtbij jezelf doordat de boodschap eerst al mediterend helemaal door de prediker heengaat voordat hij op de preekstoel staat

 

Preken is spreken met passie.

Het is het spreken van een bewogen getuige, een mens in vuur en vlam voor Jezus. Het is spreken met betoon van Geest en kracht (1Korinthe 2:4,5). Daarbij is er de belofte dat Gods Woord niet tevergeefs zal weerkeren, dat God zelf voor de zegen op de prediking zal zorgen!(Jesaja 55).

»
Graag een minder 'perfecte' preek
»
Preaching and Death
»
Evenwichtig preken
»
Moedig preken
»
Een verhaal over de verkondiging
»
Vast aan het papier?
»
Met passie dé Passie preken
»
De kunst van het luisteren naar een preek
»
Preken in een missionaire tijd
»
Biddend de kansel op
»
Beeldend preken: 'dit gaat over mij!'
»
Bomans op de kansel
»
Wat ik van een preek verwacht
»
Preken leren van Jezus 1
»
Communication
»
De ketterij van de toepassing
»
Preaching for Revival
»
Weten ze dat je van hen houdt?
»
Connecting through Purpose in Preaching
»
Preken leren van Jezus 4
»
Preken leren van Jezus 3
»
Preken leren van Jezus 2
»
Preken: roepen tot gemeenschap met Christus
»
Verstaat u wat u zegt en hoort?
»
The Power in Preaching
»
Gezocht: Broodpreken
»
Preken van vlees en bloed
»
Spirituele Christologie
»
Application Without Moralism
»
Paradoxen van evangelisch preken
»
Christocentrische prediking
»
De crisis der echtheid
»
De preek als Stem van Christus
»
How Does Unction Function?
»
Wat is ‘expository preaching’?
»
De kerk moet nu spreken
»
Preken moeten over het leven gaan
»
A Primer on Preaching like Jesus
»
Only Human
»
Het geheim van de preek
»
How the Text Can Form the Sermon
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)