HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Forum | 30 december 2017
De beste preek is een uitgeschreven preek ?!
"De beste preek is een uitgeschreven preek"..Passie voor preken pleit voor het preken met behulp van een aantal kernwoorden. Tegen deze opvatting wordt veel bezwaar gemaakt, niet door hoorders, maar door collega's. Meng je in het gesprek en reageer bij het forum op de stelling die op de meeste opleidingen wordt gehanteerd: de beste preek is een uitgeschreven preek..
Geplaatst door Mello Lorier op 27 februari 2004 om 12:36:31 uur
Preken is inderdaad prachtig. het geeft mij een kick als mensen door een preek aangeraakt worden en daardoor een ontmoeting met Jezus Christus hebben.
Geplaatst door Martijn Koetsier op 16 januari 2003 om 21:35:14 uur
Preken is prachtig, maar het lijkt wel of aan aantal mensen met een universitaire opleiding wel genoeg hersens hebben en theoloog zijn, maar helaas de gave van het (s)preken node missen !!! Ik worstel hiermee. Veel kandidaten (ned.herv.) die ik hoor zijn oer en oersaai en hebben een sullige haast stijve uitstraling. De passie onbreekt zo vaak. Men preekt ook niet echt eigenlijk maar men leest in keurig Nederlands de uitgwerkte A4-tjes voor. Vol met stichtelijke waarheden maar het boeit voor geen meter ! Kan dit anders ? Ja, en het moet ook dringend anders. Verander dus de opleiding en de toelating tot het ambt en laat ook eens mensen voorgaan die wel kunnen preken, maar net als de discipelen (!) geen universitaire opleiding genoten hebben.
Geplaatst door Gerard Markerink op 30 december 2002 om 21:07:13 uur
Preken is wel prachtig, maar het vinden van een goede preek is een lastige. Ik ga voor in diensten en ben geen theoloog. Toch is het mijn ambitie van de dienst echt iets bijzonders te maken waar ruimte is dat mensen geraakt worden door God. Binnen onze kerken hebben wij de afspraak dat theologen een preek maken. Ik dus niet. OK maar mijn probleem is dat er inmiddels honderden preken op Internet staan vol met waarheden. Het klopt allemaal, of ze zijn sociaal bewogen op een manier van heb je het moeilijk? het komt wel goed met je; Christus is voor je gestorven. Preken die radicaal zijn, en je meenemen in een veranderingsproces die de Geest aan je veroorzaakt zijn schaars. Ik hoop dat Passie voor Preken daar iets aan doet. Dat lukt in mijn ogen niet met theologen onder mekaar als hobbyclub. Het moet in reflectie met gemeenteleden. Daarom heb ik mij opgegeven voor de conferentie in februari. Om er als gewoon gemeentelid te zijn.
Geplaatst door Henry Jansen op 20 december 2002 om 13:00:53 uur
Gedichten en vragen geschreven door Henry Jansen (Deventer) Saaie preek Afgelopen week hoorde ik een saaie preek maar waarom niet kan dat niet anders die preek Boeiende preek Afgelopen week hoorde ik een boeiende preek Wat mij boeide en ik groeide door die preek Het was een wonder zo bijzonder dat die preek afgelopen week mij heel erg aansprak, die fraaie preek! Gedicht Toen Jezus toekeek hoorde Hij een preek vol vaart Dat is toch prachtig op deze aard niet waar? Op deze aarde houd ik van een preek vol vaart Want daar klinkt elan uit voor zo'n preek! een boeiende preek helpt mij o.a. het elan niet te verliezen of had u dat niet in de smiezen?
Geplaatst door M Middag op 15 december 2002 om 23:54:08 uur
Elke zondag hoor ik twee keer een Woord van God, niet van een mens. Ik ken God dus weet ik dat Hij tegen me praat. Ik kan me er aan warmen en mijn leven weer op een recht spoor trekken. Maar alle mensen die God niet kennen of willen kennen? 'Preek' je daar ook voor? Homeletische vernieuwing moet je niet halen uit de kerk maar daarbuiten. Kijk bijvoorbeeld eens naar al die jongeren die een instrument bespelen, en dat is nog maar de liturgie!
Geplaatst door André Piet op 27 november 2002 om 15:22:31 uur
Ik houd niet van 'preken'. Het woord alleen al doet me teveel denken aan iemand die me wil 'stichten'. En dat terwijl het Bijbelse woord voor 'prediken' (kerusso) juist wijst op iemand die iets te mélden heeft. Daar zit 'm de kneep van het gewoonlijk als problematisch ervaarde preken: men staat met lege handen. 'Homiletische vernieuwing' is in dat geval niet anders dan een doekje voor het bloeden. Als iemand wérkelijk iets te melden heeft is de wijze waarop dat plaatsvindt (stotterend of als spraakwaterval, amateuristisch of professioneel), punt 72. www.goedbericht.nl
Geplaatst door Bart van Egmond op 25 november 2002 om 15:46:00 uur
Preken is inderdaad prachtig. Homiletische vernieuwing is ook nodig. Ik vraag me alleen af of uw beweging interkerkelijk mag zijn. Prediking is immers prediking van de kerk.
Geplaatst door A.Peters op 20 november 2002 om 11:15:30 uur
Preken is inderdaad prachtig, omdat Gods Woord een levende werkelijkheid is voor het leven van alle dag. Er ook nog zoveel stof tot preken onder het stof ligt. B.v. de brieven van Paulus, waarin sterk de nadruk wordt gelegd op het samen gemeente-zijn, het elkaar opscherpen in liefde, de diaconale roeping van de gemeente ( b.v. Efeze vier vers 1-16 heel concreet als gemeente proberen te vertalen naar de werkelijkheid anno 2002). Daarbij vind ik een bijbelse preek van groot belang. Helder verwoord, eenvoudig en altijd heenwijzend naar Jezus Christus. Als gemeente-adviseur van het RDC Gelderland mag ik in verschillende gemeenten voorgaan rond een speciaal diaconaal c.q. gemeenteopbouw-thema. Doel hiervan is gemeenteleden bewust te maken van de roeping omzien te zien naar elkaar, geloofsgroei bevorderen, het samen leren beleven van de christelijke gemeenschap, leren een open gemeente te zijn in deze tijd. Je laten bemoedigen door wat Jezus voor mensen heeft betekend in de concrete werkelijkheid van hun bestaan (rekening houdend met kontekst en cultuur) Mensen jaloers maken voor het heil in Christus en vandaaruit concrete daden van barmhartigheid en gerechtigheid leren uitdragen m.h.o.o. (de komst van) het Koninkrijk van God. En vooral samen leren leven en loven, zodat Gods Geest ale kans krijgt daadwerkelijk te kunnen werken. Er zijn nog veel te veel barrieres, die eerst geslecht moeten worden om een geestelijke doorbraak (reveil) te verwezelijken. Passie voor preken kan daar zeker een steentje aan bijdragen!
Geplaatst door Drs A.L.Kornaat op 18 november 2002 om 21:53:40 uur
Preken is geweldig, ik ervaar iedere keer weer hoe God zelf door het gesproken Woord mensen weet te raken en in beweging brengt. Zelf ervaar ik het voorbereiden en houden van de preek als een geboorte. Dat brengt pijn en vreugde mee. Wel besef ik dat de preek om een voortgaande ontwikkeling vraagt en vooral afstemming op de hoorder. Dat is voor mij als prediker ook een uitdaging. Hoe mag ik het Woord van God verstaanbaar en aansluitbaar bij de moderne mensen harten brengen zodat het hen aanspreekt. Het centum van de preek dient Christus te zijn en de eer van God dient te worden groot gemaakt.
Geplaatst door Erjan van der Linde op 18 november 2002 om 16:44:43 uur
Preken is geweldig. En ik krijg veel inspirerend reacties over preken die ik houd. Ik snap niet veel van al het geklaag over het passé zijn van dit middel. God wil dat er gepreekt wordt (Romeinen 10:15). Hij stuurt de predikers, de brengers van de goede boodschap. En als je je 'laat' sturen, dan merk je dat je 'de Geest krijgt'. Dan gebeurt er wat tijdens de preek. Natuurlijk heb ik ook wel eens matte preken. En je twijfelt ook wel eens grondig aan jezelf. Maar ik twijfel nooit aan God en aan Zijn opdracht. Daarom vind ik dit initiatief mooi. Het is goed elkaar te stimuleren en ook na te denken over de manier en de effectiviteit van preken.
Geplaatst door willemijn op 16 november 2002 om 16:06:29 uur
langzaam maar zeker begin ik steeds meer overtuigd te raken van de nadelige effecten van hoe we ons in de kerk veelal enkel op verbale communicatie richten. graag zou ik meer interactie en meer zintuigen en meer participatie van iedereen die maar wil zien. ik denk dat de kracht van de kerk als lichaam zit in de gemeenschap tussen gelovigen. en er is nog veel meer... en nog veel meer nuancering... en .... ik blijf denken ;o)
Geplaatst door Gerhard ter Beek op 03 november 2002 om 18:20:06 uur
Als drugspastor gaat het mij in de eerste plaats om de aanwezigheid bij de mensen zelf. Preken is prachtig, maar als je niet bij de mensen bent en kunt zijn is preken hol en leeg en derhalve zinloos. Dan wordt preken een kunstje opvoeren.
Geplaatst door Simon van Groningen op 26 oktober 2002 om 13:30:32 uur
Het is heerlijk om te doen. Soms veel strijd van te voren, maar de ervaring, dat God door één mens een totale diversiteit aan toehoorders weet te bereiken is onvoorstelbaar.
Geplaatst door Marije ter Hoeve op 19 oktober 2002 om 16:26:13 uur
Oef, wordt het niet wat zwaar en krampachtig met al die blije en aan de andere kant zwoegende predikers? Doe wat je hand vindt om te doen, denk na over jezelf, volg een cursus over de techniek van het preken en....als het preken je teveel moeite kost, doe dan iets wat je wel kunt.
Geplaatst door Piet van Veelen op 14 oktober 2002 om 21:52:13 uur
Niet alleen zeg ik met mijn verstand: het geloof is uit het gehoor, maar ik realiseer me dat de heilige Geest enthousiaste prekers voor mij het belangrijkste middel vond om me enthousiast te maken in mijn geloof, meer dan enig boek, meer dan enige geschreven bijbelstudie of wat dan ook.
Geplaatst door C Boom op 12 oktober 2002 om 00:20:23 uur
Het is een manier om onze opdracht:> verkondig het evangelie gelegen of ongelegen< door te geven. 2 Timotheus 4; 2. Ook voor predikers geld dit woord, komt het ons uit om te preken, of is het makkelijker om maar te gaan luisteren naar anderen.!!
Geplaatst door alfons van vliet op 11 oktober 2002 om 20:24:26 uur
Jazeker!.Ik geniet hier nu al meer dan 12 jaar van, om het te mogen doen!.Het is verreweg het heerlijkste van mijn werk, kan ik wel zeggen, maar dan niet alleen de preek, maar héél de kerkdienst! .Wat ik nog wel altijd als een verlangen in mij bemerk, is dat ik zo graag eigenlijk compleet zonder papier zou willen kunnen preken....Maar misschien doe ik daar ook niet genoeg mijn best voor, om dat te oefenen.........
Geplaatst door Remmelt Meijer op 11 oktober 2002 om 19:17:47 uur
Preken is geweldig! Maar ook doodvermoeiend. En het meest vermoeiende is dat ik bang ben dat het hier niet zonder kan... Als die spanning er niet meer is van de twijfel of je wel wat zinnigs hebt te zeggen, de spanning van het leven, de spanning van de levende Jezus - zou het dan nog wel een preek zijn? Of zijn dát juist die preken waar je zo verdrietig van wordt? Glad en helder, waar maar het raakt nergens? Vinden jullie dat nou niet vermoeiend: elke week geconfronteerd worden met je eigen beperktheid? De toon vinden, de beelden, de raakvlakken, de diepte brengen van Christus. Elke week dat gebed en het excuus aan God dat je het verder niet meer weet, dat dit het maar moet zijn, in zijn handen - en dan gaan... Ik geniet ontzettend van preken, maar bijna nooit van te voren, meestal pas als het gebeurt en ik zelf merk hoe God bezig is. Maar dan nog: een moment, een klein moment van dat grote geheel. De preek is maar een speldeprik van de geweldige zeggingskracht, van de Geest die waait. Preken is prachtig, maar... Het is ook een proces van sterven en opstaan met CHristus. Preken geeft diepe bevrediging en rust, maar doet ook pijn.
»
De stelling voor de komende weken luidt: de beste preek is een uitgeschreven preek. Reageer hierop en op elkaar.
»
Na het eerste centrale thema van Passie voor Preken, namelijk 'preken is prachtig' ter discussie te hebben gesteld op ons forum, is het tijd voor een nieuwe stelling. Want het preken is geen doel, maar een middel. Doel van het preken is dat er een ontmoeting is tussen God en de hoorders, een ontmoeting die gestalte krijgt in de ontmoeting met Jezus. In de lijn van het motto van Passie voor Preken (zie zijvak)is de stelling: Bijbelse prediking is altijd Christusprediking! .We lezen graag uw reacties.
»
We vinden het belangrijk dat we als predikers met elkaar in gesprek blijven over waar het nu echt om gaat in de verkondiging van Gods Woord. Daarom poneren we regelmatig een stelling en hopen we dat je hierover wilt nadenken en erop wilt reageren. De eerste stelling is het motto van Passie voor Preken: Preken is prachtig!
»
Er woedt een hevige discussie onder voorgangers over de vraag of je beter kan preken met een uitgeschreven preek of van een aantal kernwoorden. Voor beide standpunten zijn veel argumenten te geven. Geef uw mening en reageer op de stelling en op elkaar.
»
Wij predikenChristus.Na het eerste centrale thema van Passie voor Preken, namelijk 'preken is prachtig' ter discussie te hebben gesteld op ons forum, is het tijd voor een nieuwe stelling. Want het preken is geen doel, maar een middel. Doel van het preken is dat er een ontmoeting is tussen God en de hoorders, een ontmoeting die gestalte krijgt in de ontmoeting met Jezus. In de lijn van het motto van Passie voor Preken (zie zijvak)is de stelling: Bijbelse prediking is altijd Christusprediking! We lezen graag uw reacties
»
Na het eerste centrale thema van Passie voor Preken, namelijk 'preken is prachtig' ter discussie te hebben gesteld op ons forum, is het tijd voor een nieuwe stelling. Want het preken is geen doel, maar een middel. Doel van het preken is dat er een ontmoeting is tussen God en de hoorders, een ontmoeting die gestalte krijgt in de ontmoeting met Jezus. In de lijn van het motto van Passie voor Preken (zie zijvak)is de stelling: Bijbelse prediking is altijd Christusprediking! .We lezen graag uw reacties.
»
Na het eerste centrale thema van Passie voor Preken, namelijk 'preken is prachtig' ter discussie te hebben gesteld op ons forum, is het tijd voor een nieuwe stelling. Want het preken is geen doel, maar een middel. Doel van het preken is dat er een ontmoeting is tussen God en de hoorders, een ontmoeting die gestalte krijgt in de ontmoeting met Jezus. In de lijn van het motto van Passie voor Preken (zie zijvak)is de stelling: Bijbelse prediking is altijd Christusprediking! We lezen graag uw reacties
»
De stelling voor de komende weken luidt: de beste preek is een uitgeschreven preek. Reageer hierop en op elkaar.
»
De stelling voor de komende weken luidt: de beste preek is een uitgeschreven preek. Reageer hierop en op elkaar.
»
Bijbelse prediking is altijd Christusprediking!
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)