HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Forum | 30 december 2017
De beste preek is een uitgeschreven preek
De stelling voor de komende weken luidt: de beste preek is een uitgeschreven preek. Reageer hierop en op elkaar.


mee eens, want

mee oneens, want

hangt van de situatie af, want

Geplaatst door Henk Rijstenberg op 10 februari 2006 om 01:06:21 uur
Jezus de enige naam waarin wij redding kunnen vinden en krijgen. De enige weg tot de God de Vader om de waarheid te vinden en te beleven en HET LEVEN voor eeuwig te leven. Ik heb God beloofd in iedere preek Jezus te brengen en Hem centraal te stellen. Zonder Hem is een preek krachteloos, bloedeloos en schiet zijn doel voorbij. Jezus Naam boven alle naam, geweldige Redder,Verlosser en Heer!!
Geplaatst door Van Doeselaar op 29 januari 2006 om 01:29:51 uur
1Cor2:1-5
Geplaatst door Katja Hofmann op 25 januari 2006 om 20:40:21 uur
De Bijbel begint en eindigt met Jezus. Het hele oude testament werkt naar de climax toe van verlossing door genade vanwege Jezus' dood voor ons. Het eindigt met de belofte dat Jezus Koning zal zijn. God zal alle vijanden onder Jezus voeten brengen en de Heilige Geest wijst de mensen steeds op Jezus en brengt ons alles te binnen wat hij heeft geleerd. Jezus is de enige Weg tot God, hij is de basis in onze relatie tot God. Jezus is ons alles, onze enige hoop, onze toekomst, onze vergeving, onze rechtvaardigheid. Wij kunnen niet om Hem heen.
Geplaatst door randall op 18 januari 2006 om 23:52:50 uur
filippenzen 2 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Geplaatst door JW Meijer op 06 januari 2006 om 16:40:33 uur
Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij (de Heilige Geest, JWM)) het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen. (Joh. 16:15). De Vader wil de Zoon tot Koning kronen en de Heilige Geest zal dienend zijn om Jezus te verkondigen, d.w.z. te verbreiden onder de mensen zodat ieder Jezus tot Heer neemt. De taak van de prediker is om hieraan mee te werken met alles wat in hem is!
Geplaatst door G. J. Minnee op 18 november 2005 om 12:42:38 uur
L.S., Jezus is het koninkrijk der hemelen! Let op de zaak van Jezus TUA RES AGITUR! Het Koninkrijk van God is verborgen in de Kerk. De Kerk is een teken van dat Koninkrijk in Woord en sacrament met al haar lidmaten. Moge we zijn als de kinderen want in deze eenvoud is het Rijk van God gegeven.
Geplaatst door Dick Cozijnsen op 14 november 2005 om 16:40:26 uur
Het gaat in de Bijbel om God de Schepper van al wat leeft, Hij laat niet varen het werk van zijn handen! Hem kunnen we kennen door Jezus te volgen geleid door de Geest.
Geplaatst door Jeanne op 10 november 2005 om 16:45:17 uur
Jezus Christus is niet alleen het hart van de H.Schrift, maar Jezus is ook de Gezalfde. Dus als je Hem predikt dan kŠn dat niet zonder de Heilige Geest! Dus is het altijd Christocentrisch, want Christus is de Geest. De namen Here Jezus Christus zou je kunnen omschrijven als Vader,Zoon en Heilige Geest. Ook als je over de Vader preekt, is het onvolledig als de Zoon en de H.Geest niet worden genoemd.
Geplaatst door Mat Hendriks op 01 november 2005 om 15:44:21 uur
Ik heb gisteravond een uitgebreide toelichting aan jullie gestuurd. Ik tref hem nergens meer aan. Persoonlijk vind ik dit beneden alle peil.
Geplaatst door Henk van O. op 18 oktober 2005 om 19:52:32 uur
Natuurlijk ben ik het ook met de bovenste stelling eens, maar als ik 's zondags op de kansel sta, kan ik niet buiten de leiding van de Heilige Geest. Natuurlijk, de boodschap moet door me heen gaan en het enthousiasme daarover uitstralen is voor mij een heilig moeten. Maar dan ervaar ik juist, dat Gods Geest mij leidt in al de waarheid en dat ik dit niet kan zonder Hem.
Geplaatst door Rob Verwijs op 09 oktober 2005 om 21:49:27 uur
Zonder Christus heeft de bijbel geen inhoud.
Geplaatst door arri zwolsman op 08 oktober 2005 om 12:02:37 uur
Alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus kunnen wij zalig worden!!
Geplaatst door Herman van Dijk op 05 oktober 2005 om 11:17:28 uur
Ik herhaal de woorden van Fred. Die zijn het waard herhaald te worden. Het Woord van God is van begin tot eind doordrenkt met de verkondiging van Gods liefde, die de wereld zo liefheeft dat hij Zijn Zoon gezonden heeft om haar te redden. Ieder die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan. Door het geloof in Jezus Christus mogen bij de Vader komen. Dat dit we dit kunnen geloven is weliswaar door de werking van Gods Geest, die ons overtuigt, maar het is niet ons geloof in de Heilige Geest dat ons redt. Stelling no. 3 vind ik zelf ook erg aantrekkelijk, maar dan zonder de eerste twee woorden, want zonder de Heilige Geest kunnen we niet. Als we Christus het hart noemen van de prediking, dan zou ik de Heilige Geest het bloed willen noemen dat het hart door het hele lichaam wordt gepompt, net zo onmisbaar als het hart, maar het hart blijft voor mij Christus.
Geplaatst door cornelis op 13 september 2005 om 00:07:18 uur
jezus sprak de woorden van het eenvoudige volk. jezus zei de dingen die juist relevant waren voor de mensen die niet wisten wat waarheid was. jezus is degene die aan zijn vader laat horen wat mensen willen. de heilige geest is de HEILIGE geest van god die in alle mensen woont - de schepper is de bron van het leven. als jezus verkondigd wordt, de mens luistert, zal de geest de weg te wijzen naar god. als preken er niet op gericht zijn om mensen te laten zien wie jezus was, moeten ze niet gesproken worden
Geplaatst door Jacob Theunisz, Reader in training, Anglicaanse kerk op 17 juli 2005 om 17:12:44 uur
Jezus wees ons niet alleen de weg naar God, maar Hij is ook zelf de weg. Het bewandelen van die weg kan alleen in dezelfde Geest als welke in Jezus was. Het is ook wel waar dat de bijbelse booschap breder is dan Jezus alleen, maar dit geeft wel erg veel vrijheid van interpretatie. Opnieuw is het de Geest van Christus die aan Zijn volgelingen openbaart wat tot Zijn boodschap behoort en wat niet.
Geplaatst door Eric Versteege op 07 juni 2005 om 11:58:50 uur
Als in en door Jezus Christus alleen verzoening met God kan worden gevonden, en wij als christenen zonder Hem niets zijn, en niets kunnen doen, is het juist om zowel voor de niet-geredden buiten, als voor de geredden binnen, Jezus Christus te prediken
Geplaatst door Arie M. Visser op 10 april 2005 om 22:39:13 uur
De Bijbel is geschiedenis van De Christus komende in de wereld, en de enige weg tot behoud. Wie De Christus kent, kent De Vader, en De Heilige Geest die van beide uitgaat en die ons naar Zijn belofte van genade nooit meer zal verlaten.
Geplaatst door Fred Pathuis op 22 maart 2005 om 16:44:32 uur
Het Woord van God is van begin tot eind doordrenkt met de verkondiging van Gods liefde, die de wereld zo liefheeft dat hij Zijn Zoon gezonden heeft om haar te redden. Ieder die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan. Door het geloof in Jezus Christus mogen bij de Vader komen. Dat dit we dit kunnen geloven is weliswaar door de werking van Gods Geest, die ons overtuigt, maar het is niet ons geloof in de Heilige Geest dat ons redt. Stelling no. 3 vind ik zelf ook erg aantrekkelijk, maar dan zonder de eerste twee woorden, want zonder de Heilige Geest kunnen we niet. Als we Christus het hart noemen van de prediking, dan zou ik de Heilige Geest het bloed willen noemen dat het hart door het hele lichaam wordt gepompt, net zo onmisbaar als het hart, maar het hart blijft voor mij Christus.
Geplaatst door Henk Haveman op 29 november 2004 om 18:29:32 uur
We geloven in een drie-enig God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heilige Geest heeft zijn eigen belangrijke rol in het leven van een Christen. Als we Jezus willen volgen betekent dit dat we de leiding van ons leven over moeten geven aan de Heilige Geest. En hier blijven nog teveel christenen steken. Daarom is goed onderwijs over de Heilige Geest belangrijk. Wat is de rol van de Heilige Geest in ons leven. Welke gaven hebben we ontvangen. Hoe kunnen we die gaven gebruiken. Hoe kunnen we geestelijk leven. Welke blokkades kunnen er zijn. Zolang de liefde nog niet volmaakt is in de gemeente is goed onderwijs over de Heilige Geest en leven vanuit de Geest (die volmaakte liefde bewerkt) nodig.
Geplaatst door Piet Langbroek op 18 november 2004 om 21:00:09 uur
Ik mis ik mezelf in die stelling. Bijbelse prediking is altijd Christusprediking! is zo'n vaste stelling. Waar ben ik ? Waar sta ik in dit verhaal van God met mensen. Jezus is onze broeder, medemens, die zocht naar Gods verhaal met Hem,- en Hij vond de weg van Gods Koninkrijk en werd Zoon van God. Een spannende vraag is of JEzus al wist dat Hij de messias was ? Jezus zocht naar rGods verhaal met mensen, naar Gods verhaal met de wereld. En dat verhaal gaat en gaat verder. En even stap ik in ( als ik leef) en loop mee ( niet zo vast en zeker, maar zoekend en vragend, als Jezus van Nazareth) en ik stap ook weer uit ( als ik het leven loslaat) en hopenlijk zijn er dan andere mensen die het verhaal van God met mensen levend houden.
Geplaatst door Arie ten Napel op 15 november 2004 om 20:05:02 uur
Als de profeten al spreken over de Christus en de Heilige Geest getuigd dat Jezus Heer is, wie zijn wij dan om Jezus niet centraal te stellen. En in een tijd dat men denkt dat God in allerlei religies te vinden is, dan kunnen we niet anders als heel stellig zijn: alleen door Jezus kunnen wij kinderen van God worden. Er is behoefte aan duidelijkheid, aansluitend bij Gods Woord.
Geplaatst door Ronald op 06 november 2004 om 15:48:09 uur
'Zoek eerst het Koninkrijk van God ....' Het koninkrijk zoeken gaat via genade door genade en naar genade door Christus! Alles in en buiten de bijbel wijst naar Hem. In Christus ontmoeten wij God. Door Hem kennen wij zijn liefde. Alles in de bijbel en daarbuiten is in zichzelf zinloos. Christus geeft invulling aan alle dingen, zinloos je zonder Hem op de dingen te richten.....
Geplaatst door Elia op 10 oktober 2004 om 21:08:05 uur
Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door de prediking, hoe zullen zij geloven indien het niet gepredikt wordt, hoe zulklen zij prediken indien zij niet gezonden zijn. Volgens de Bijbel kan deze gouden keten nooit verbroken worden. Preken moet geen toneel worden. Geeft Paulus zelf geen aanleiding tot voorzichtigheid als hij zegt, mijn rede was wel verachtelijk maar.....het gaat om de kracht van God. Passie-Gave- moet geen opgave worden.
Geplaatst door nico op 17 september 2004 om 14:02:39 uur
Alleen, christocentrisch zou ik het niet noemen - alsof de Schriften op Christus gefocust zijn - maar christo-petaal (als dat woord bestaat) wel, dat wil zeggen: de Schriften, God en de H.Geest horen, lezen, verstaan en doen vanuit Christus, in, door en met Hem.
Geplaatst door wim op 04 augustus 2004 om 23:30:34 uur
Christusprediking is tevens de prediking van de Heilige Geest. Christus en de Geest zijn correlaat aan elkaar. Het spreken van Christus is de adem van de Geest, Zijn Woorden zijn Geest en leven.
Geplaatst door Ruud op 09 juli 2004 om 23:11:04 uur
De verkondiging van het evangelie is de verkondiging van hetgeen ons door God geschonken is in zijn woord. De verkondiging is daarom onvolledig als niet Vader Zoon en Geest verkondigd worden. Het is verleidelijk het volledig eens te zijn met de stelling en als je vlug leest zul je dat ook aanklikken!
Geplaatst door niels op 04 juli 2004 om 12:50:41 uur
zonder heilige geest geen goede bijbelinterpretatie mogelijk. jezus is (zend) de vertrooster, niet de heilige geest. jezus vroeg niemand zichzelf te aanbidden inclusief jezus zelf, maar GOD. jezus 'accepteren' is ook het eerdere voor 'vol' aanzien. etcetc
Geplaatst door wiloo op 26 juni 2004 om 19:31:39 uur
Jezus Christus is de weg tot God, Christocentrisch preken kan niet zonder de innerlijke werking van de Heilige Geest ! Johannes 16:14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
»
De stelling voor de komende weken luidt: de beste preek is een uitgeschreven preek. Reageer hierop en op elkaar.
»
Na het eerste centrale thema van Passie voor Preken, namelijk 'preken is prachtig' ter discussie te hebben gesteld op ons forum, is het tijd voor een nieuwe stelling. Want het preken is geen doel, maar een middel. Doel van het preken is dat er een ontmoeting is tussen God en de hoorders, een ontmoeting die gestalte krijgt in de ontmoeting met Jezus. In de lijn van het motto van Passie voor Preken (zie zijvak)is de stelling: Bijbelse prediking is altijd Christusprediking! .We lezen graag uw reacties.
»
We vinden het belangrijk dat we als predikers met elkaar in gesprek blijven over waar het nu echt om gaat in de verkondiging van Gods Woord. Daarom poneren we regelmatig een stelling en hopen we dat je hierover wilt nadenken en erop wilt reageren. De eerste stelling is het motto van Passie voor Preken: Preken is prachtig!
»
Er woedt een hevige discussie onder voorgangers over de vraag of je beter kan preken met een uitgeschreven preek of van een aantal kernwoorden. Voor beide standpunten zijn veel argumenten te geven. Geef uw mening en reageer op de stelling en op elkaar.
»
Wij predikenChristus.Na het eerste centrale thema van Passie voor Preken, namelijk 'preken is prachtig' ter discussie te hebben gesteld op ons forum, is het tijd voor een nieuwe stelling. Want het preken is geen doel, maar een middel. Doel van het preken is dat er een ontmoeting is tussen God en de hoorders, een ontmoeting die gestalte krijgt in de ontmoeting met Jezus. In de lijn van het motto van Passie voor Preken (zie zijvak)is de stelling: Bijbelse prediking is altijd Christusprediking! We lezen graag uw reacties
»
Na het eerste centrale thema van Passie voor Preken, namelijk 'preken is prachtig' ter discussie te hebben gesteld op ons forum, is het tijd voor een nieuwe stelling. Want het preken is geen doel, maar een middel. Doel van het preken is dat er een ontmoeting is tussen God en de hoorders, een ontmoeting die gestalte krijgt in de ontmoeting met Jezus. In de lijn van het motto van Passie voor Preken (zie zijvak)is de stelling: Bijbelse prediking is altijd Christusprediking! .We lezen graag uw reacties.
»
"De beste preek is een uitgeschreven preek"..Passie voor preken pleit voor het preken met behulp van een aantal kernwoorden. Tegen deze opvatting wordt veel bezwaar gemaakt, niet door hoorders, maar door collega's. Meng je in het gesprek en reageer bij het forum op de stelling die op de meeste opleidingen wordt gehanteerd: de beste preek is een uitgeschreven preek..
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 KorintiŽrs 1:24)