HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Over PvP | 12/30/2017
Wie zijn we?
Passie voor Preken is een beweging voor homiletische bezinning en bezieling. De beweging wil een platform zijn voor predikers die ernaar verlangen om het evangelie van Christus te verkondigen in gehoorzaamheid aan Gods Woord en in betrokkenheid op de hoorders van vandaag. De preekbeweging, die geleid wordt door Jos Douma en Ron van der Spoel, is met ingang van 1 januari 2008 verbonden met de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven waar Douma en Van der Spoel het vak homiletiek doceren.

Wat is onze visie?

Wij geloven dat Gods Geest daarbij de prediking volop gebruikt om mensen te veranderen en gemeenten te vernieuwen. Met Paulus zeggen wij: het geloof is door het horen van het verkondigde Woord van God (Romeinen 10). Daarbij belijden wij dat het hart van Gods Woord en de kern van ons preken Christus is. Ons motto voor alles wat te maken heeft met preken is dan ook:"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God" (1 Korinthe 1:24).

Passie voor Preken wil voorgangers inspireren, motiveren en nieuwe wegen zoeken om Gods Woord in de kracht van de Geest overtuigend te verkondigen in de huidige cultuur. Dit doen we vanuit verlangen om de evangelisch-reformatorische prediking te versterken. Een prediking gebaseerd op de Bijbel, geconcentreerd op Jezus Christus. Een verkondiging gericht op persoonlijke overgave en toewijding aan God. Een manier van preken waarbij de prediker zich helemaal afhankelijk weet van Gods Geest. Meditatie en gebed staan bij de voorbereiding van deze manier van preken centraal.

We staan voor preken:
dichtbij het Woord: een heldere boodschap vanuit de Schrift voor het dagelijks leven;
dichtbij de hoorder: een preekstijl die de hoorder boeit en meeneemt door dit bijbelgedeelte;
dichtbij jezelf: laat dat wat je verkondigt eerst zo door je heen gaan dat het een spreken van hart tot hart wordt;
vol Geest en kracht: overtuigd van de boodschap, bewogen met je hoorders en gedragen door Gods Geest spreek je als een bewogen getuige.


Activiteiten

Passie voor Preken wil bijbelse prediking bevorderen door het stimuleren van ontmoetingen en gesprekken rondom prediking en door het aanbieden van cursussen en materiaal over preken. Er zijn twee kernactiviteiten:

1. De driedaagse cursus Preken met Passie
Het doel van deze cursus is om de bijbelse boodschap helder, boeiend en overtuigend over te brengen. Een meditatieve voorbereiding, een inspirerende preekopbouw en een gepassioneerde presentatie zijn daarvoor nodig. We reiken praktische handvaten aan om hier bewust mee om te gaan in het wekelijkse preekproces (zie verder onder 'activiteiten').

2. De website www.passievoorpreken.nl
We geven geen blad uit, maar bieden goed materiaal aan via onze website. Daar publiceren we artikelen, nieuwsfeiten en daarop staan de aktiviteiten vermeld.


Bestuur
Passie voor Preken heeft van 2002 tot 2007 gefuncioneerd met een bestuur waarin naast Ron van der Spoel zitting hebben gehad: Dhr. Leen van Dijke, secretaris; Dhr. Gerrit Stam, penningmeester; Drs. Yme Horjus, lid; Ds. Hilde Graafland, lid; Ds. Han Schenau, lid; Mw. Adriette Brobbel, bestuurssecretaresse. Het bestuur is per 1 januari 2008 opgehouden te bestaan.

Visiegroep

In de Visiegroep van Passie voor Preken, die onder leiding stond van dr. Jos Douma, hebben zitting gehad: drs. Wim Dekker, drs. Ron van der Spoel, dr. Henk Bakker, drs. Jaap Versluis, drs. Hilde Graafland, drs. Yme Horjus, drs. Arnold van Heusden en dr. Henk van der Meulen. De Visiegroep is per 1 januari 2008 opgehouden te bestaan.


Deelname
Wie betrokken wil zijn bij platform voor bijbelse prediking kan zich via de website aanmelden als deelnemer. Iedere deelnemer ontvangt regelmatig een nieuwsbrief van Passie voor Preken en wordt op de hoogte gehouden van activiteiten.

#enteken#nbsp;#enteken#nbsp;#enteken#nbsp;


»
Wie zijn we?
»
Wat is onze visie?
»
Activiteiten
»
Bestuur
»
Visiegroep
»
Deelname
»

»

»

"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 KorintiŽrs 1:24)